Volně dostupné zdroje

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [Ch] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Legenda Předplacený zdroj – Předplacený zdroj Metazdroj – Metazdroj Zkušební zdroj – Zkušební zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Volně dostupný zdroj  abART  [přímý přístup] Free  – databáze informací o současném českém a slovenském výtvarném umění
Volně dostupný zdroj  Artstor Digital Library (OA)  [přímý přístup] Free  – volně přístupné obrázky, videa, dokumenty a audio nahrávky
Volně dostupný zdroj  arXiv.org  [přímý přístup] Free  – open access repozitář z oblasti fyziky, matematiky a výpočetní vědy
Volně dostupný zdroj  Atlases - PATHOLOGY IMAGES  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free  – kolekce histologických snímků
Volně dostupný zdroj  Bibliographia medica Čechoslovaca  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze z oblasti lékařství
Volně dostupný zdroj  Biodiversity Heritage Library  [přímý přístup] Free  – databáze digitalizované literatury z oblasti biodiverzity
Volně dostupný zdroj  Biomed Central  [přímý přístup] Free  – databáze open access e-časopisů z oblasti biologických věd a medicíny
Volně dostupný zdroj  bioRxiv  [přímý přístup] Free  – open access repozitář z oblasti biologických věd
Volně dostupný zdroj  BITRA - Bibliography of Interpreting and Translation  [přímý přístup] Free  – bibliografická translatologická databáze
Volně dostupný zdroj  Cambridge Open  [přímý přístup] Free  – multioborová databáze open access e-časopisů a e-knih
Volně dostupný zdroj  CEJSH  [přímý přístup] Free  – databáze abstraktů a článků pokrývající oblast společenských a humanitních věd
Volně dostupný zdroj  Classiques des sciences sociales  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna volně dostupných e-knih z oblasti sociálních a humanitních věd
Volně dostupný zdroj  Czech Digital Mathematics Library (DML-CZ)  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna z oblasti matematiky
Volně dostupný zdroj  Česká národní bibliografie  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze dokumentů vydaných v České republice
Volně dostupný zdroj  Český národní korpus  [přímý přístup] Free  – soubor jazykových korpusů
Volně dostupný zdroj  DigiBooks – digitálna knižnica pre nevidiacich  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna českých a slovenských textů pro nevidomé
Volně dostupný zdroj  Digitální knihovna Arna Nováka  [přímý přístup] Free  – fulltextová databáze z oblasti historie a literární vědy
Volně dostupný zdroj  Digitální knihovna Kramerius Fakulty sociálních věd UK  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna z oblasti sociálních věd
Volně dostupný zdroj  Digitální knihovna Pedagogické fakulty UK  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna z oblasti výchovy a vzdělávání
Volně dostupný zdroj  Digitální repozitář UK  [přímý přístup] Free  – digitální repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy
Volně dostupný zdroj  Digitální univerzitní repozitář  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free  – institucionální digitální repozitář Univerzity Karlovy
Volně dostupný zdroj  Digizeitschriften Open Access  [přímý přístup] Free  – multioborová kolekce německých digitalizovaných časopisů
Volně dostupný zdroj  Directory of Open Access Books (DOAB)  [přímý přístup] Free  – multioborová databáze open access e-knih
Volně dostupný zdroj  Directory of Open Access Journals (DOAJ)  [přímý přístup] Free  – multioborová databáze open access e-časopisů
Volně dostupný zdroj  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)  [přímý přístup] Free  – multioborová bibliografická databáze open access e-časopisů a dalších zdrojů
Volně dostupný zdroj  EBSCO Open Dissertations  [přímý přístup] Free  – multioborová bibliografická databáze diplomových a disertačních prací
Volně dostupný zdroj  EcoMonitor  [přímý přístup] Free  – fulltextová databáze článků o životním prostředí
Volně dostupný zdroj  Elektronický meteorologický slovník  [přímý přístup] Free  – výkladový a terminologický meteorologický slovník
Volně dostupný zdroj  ERIC - Education Resources Information Center  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna z oblasti výchovy a vzdělávání
Volně dostupný zdroj  ERIH PLUS  [přímý přístup] Free  – katalog vědeckých e-časopisů z oblasti společenských a humanitních věd
Volně dostupný zdroj  European Views of the Americas: 1493 to 1750  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze evropské historické literatury týkající se Ameriky
Volně dostupný zdroj  Eurostat  [přímý přístup] Free  – faktografická statistická databáze
Volně dostupný zdroj  Geografická bibliografie ČR online (GEOBIBLINE)  [přímý přístup] Free  – česká bibliografická databáze z oblasti geografie
Volně dostupný zdroj  GreenFILE  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze z oblasti ochrany životního prostředí
Volně dostupný zdroj  HighWire Free Online Full-text Articles  [přímý přístup] Free  – multioborový archiv volně dostupných vědeckých článků
Volně dostupný zdroj  ChemicalRegister  [přímý přístup] Free  – faktografická databáze dodavatelů chemických látek
Volně dostupný zdroj  Chemspider  [přímý přístup] Free  – faktografická databáze z oblasti chemie
Volně dostupný zdroj  ChemWeb  [přímý přístup] Free  – Portál s literaturou z oblasti chemie a přidružených oborů.
Volně dostupný zdroj  ICPSR  [přímý přístup] Free  – datový repozitář z oblasti sociálních věd
Volně dostupný zdroj  Index Theologicus (IxTheo)  [přímý přístup] Free  – mezinárodní bibliografie teologie a náboženství
Volně dostupný zdroj  International Relations and Area Studies Gateway (IREON)  [přímý přístup] Free  – databáze z oblasti mezinárodních vztahů
Volně dostupný zdroj  Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze z oblasti informační vědy a knihovnictví
Volně dostupný zdroj  LINDAT/CLARIN  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free  – digitální repozitář lingvistických dat a nástrojů
Volně dostupný zdroj  Manuscriptorium  [přímý přístup] Free  – multioborová digitální knihovna starých a vzácných tisků
Volně dostupný zdroj  Merck Manuals  [přímý přístup] Free  – online referenční příručka pro lékařství
Volně dostupný zdroj  OAPEN Library  [přímý přístup] Free  – open access databáze recenzovaných knih z oblasti (nejen) humanitních a sociálních věd
Volně dostupný zdroj  Oficiální dokumenty OSN (ODS)  [přímý přístup] Free  – elektronický archiv dokumentů publikovaných Spojenými národy
Volně dostupný zdroj  Online-Catalogue of the Library of Institute for Theology and Peace  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze zaměřená širokospektrálně na oblast míru a teologické etiky, filozofie, politologie, sociologie a mezinárodního práva
Volně dostupný zdroj  OpenAIRE  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free  – agregátor open access obsahu z evropských repozitářů a e-časopisů
Volně dostupný zdroj  Persée  [přímý přístup] Free  – open access archiv francouzských časopisů z oblasti sociálních a humanitních věd
Volně dostupný zdroj  PubMed  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)] Free  – bibliografická databáze z oblasti medicíny
Volně dostupný zdroj  RAMBI (The Index of Articles on Jewish Studies)  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze článků z oblasti židovství
Volně dostupný zdroj  RePEc (Research Papers in Economics)  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna zaměřená na ekonomii a příbuzné obory.
Volně dostupný zdroj  Répertoire International des Sources Musicales (RISM)  [přímý přístup] Free  – katalog písemných hudebních pramenů a rukopisů
Volně dostupný zdroj  Repozitáře  [] Free  – digitální repozitáře na UK
Volně dostupný zdroj  Repozitář závěrečných prací  [přímý přístup] Free  – open access repozitář závěrečných prací obhájených na Univerzitě Karlově po roce 2006
Volně dostupný zdroj  SCOAP3 repository  [přímý přístup] Free  – open access repozitář článků z oblasti jaderné a subjaderné fyziky
Volně dostupný zdroj  Social Science Research Network (SSRN)  [přímý přístup] Free  – open access repozitář informačních zdrojů pro oblast sociálních věd
Volně dostupný zdroj  Teacher Reference Center (TRC)  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze pro oblast výchovy a vzdělávání
Volně dostupný zdroj  The Chinese Christian Texts Database (CCT-Database)  [přímý přístup] Free  – databáze primárních a sekundárních zdrojů na téma kontaktů mezi Evropou a Čínou
Volně dostupný zdroj  TOXNET  [přímý přístup] Free  – soubor bibliografických a faktografických databází informací z oblasti toxikologie a chemie
Volně dostupný zdroj  Virtuální studovna Divadelního ústavu  [přímý přístup] Free  – jednotné rozhraní k databázím z oblasti divadla
Volně dostupný zdroj  WikiSkripta  [přímý přístup] Free  – open access portál studijních materiálů z oblasti lékařství
Volně dostupný zdroj  WikiSofia  [přímý přístup] Free  – open access portál studijních materiálů z oblasti humanitních věd
Legenda Předplacený zdroj – Předplacený zdroj Metazdroj – Metazdroj Zkušební zdroj – Zkušební zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj