Vzdálený přístup (Shibboleth)


Logo Shibboleth

Vzdálený přístup (Shibboleth) je technologie, která umožňuje autentizaci a jednotné přihlášení uživatelů v prostředí webu. Je podporována i na UK a s jejím využitím je možné se připojit k vybraným elektronickým informačním zdrojům z počítačů mimo univerzitní síť.

V současnosti jsou prostřednictvím Shibbolethu dostupné například zdroje platformem EBSCOhost, Web Of Knowledge, OvidSP, ebrary, Elsevier Science Direct a Scopus, Cambridge Journals, British Medical Journals a WilsonWeb. Postupně budou přibývat další. Zdroje, které podporují Shibboleth jsou zde na portále označeny ikonou Shibboleth.

Pro využívání elektronických zdrojů prostřednictvím vzdáleného přístupu není nutné provádět žádná speciální nastavení ani využívat jiných prostředků pro vzdálený přístup.


Jak se připojit ke zdroji prostřednictvím Shibbolethu?

U zdrojů, které podporují Shibboleth je na Portále EIZ uveden odkaz (spolu s ikonou Shibboleth), který vede přímo na přihlašovací stránku pro Shibboleth. Uživatelé se autentizují zadáním svého jména a hesla z CAS UK.

Je možné, že před přihlášením bude vyžadováno určení některých dalších údajů, které jsou nutné pro správnou identifikaci uživatele. Pro Univerzitu Karlovu platí následující:

Region (group): eduID.cz (Czech academic identity federation)
Institution: Univerzita Karlova v Praze


Nastavení některých zdrojů

Z důvodu neúplné implementace Shibboleth na straně některých poskytovatelů služeb (zdrojů) není možné používat tzv. vícenásobné role (afiliace), např. v případě souběhu studia na více fakultách či zaměstnaneckém poměru v souběhu se studiem. Proto musí uživatel vybrat svoji hlavní roli, která bude zaslána poskytovateli služeb. Nastavení lze kdykoli měnit, aktivní je po opětovném přihlášení ke zdroji. Nastavení provedete na serveru CAS UK - URL je https://ldap.cuni.cz. Následně postupujte podle obrázků. Nastavení pro MetaLib a DigiTool Nastavení pro OvidSP a ProQuest
Přehledy a podrobnosti