Charakteristika: Seznamy e-knih knih přístupných na Univerzitě Karlově.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova, 2. LF, 3. LF
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova, 2. LF, 3. LF
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

V Portálu elektronických knih UK najdete seznam elektronických knih, k nimž si Univerzita Karlova předplácí přístup, nebo volně přístupné - Open Access - e-knihy. Odkazy na plné texty jsou dostupné prostřednictvím nabídky SFX.

Seznam e-knih můžete prohledávat podle názvu nebo ISBN, jména autora, seznam můžete procházet abecedně podle názvů e-knih nebo podle tématických skupin, oborového třídění nebo podle poskytovatele.

Seznam je automaticky generovaný ze znalostní báze SFX a průběžně aktualizovaný.

K dispozici je také seznam volně dostupných Open-Access e-knih.

Odkazy pro přímý přístup platí také pro přístup vzdálený.

Typ zdroje: portál
Kontaktní osoba: Michael Zach