Charakteristika: Archiv volně dostupných časopisů.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Stanford University
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Rozsáhlý multioborový repozitář plnotextových a volně dostupných vědeckých časopisů z celého světa. Zajišťuje také přístup k webovým sídlům se zkušebním i placeným přístupem.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Bc. Miriam Vojtíšková