Charakteristika: Univerzitní repozitář obsahuje vysokoškolské kvalifikační práce (závěrečné práce) podané k obhajobě na Univerzitě Karlově
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Ústřední knihovna UK
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Platforma, rozhraní: Repozitáře
Podrobný popis:

Repozitář je provozován dle ustanovení Opatření rektora č. 13/2017.

Všechny dokumenty v repozitáři jsou nyní volně dostupné bez přihlášení. V repozitáři jsou závěrenčné práce od 27.2.2017. Starší kvalifikační práce budou postupně doplňovány. Pro přístup k pracem s omezeným přístupem bude doplněno přihlašování účty UK, resp. federativní autentizace.

 


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: český
Kontaktní osoba: Jakub Řihák