Charakteristika: digitální repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Ústřední knihovna UK
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Platforma, rozhraní: Repozitáře
Podrobný popis:

Digitální repozitář UK zpřístupňuje vysokoškolské kvalifikační práce obhájené na Univerzitě Karlově.

Repozitář je provozován dle ustanovení Opatření rektora č. 72/2017


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: český
Kontaktní osoba: Podpora PEZ