Charakteristika: Plnotextová databáze z oblasti obchodu, účetnictví, finančnictví, bankovnictví, marketingu a managementu.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Ebsco Publishing
Dostupnost do: 31.3.2017
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Obory: Ekonomické vědy, obchod, Mediální studia (Žurnalistika, komunikace a média, reklama, PR a marketing)
Platforma, rozhraní: EBSCOhost
Podrobný popis:

Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ