Charakteristika: Discovery služba Knihovny UK
Přímý přístup z: Univerzita Karlova, ETF, FAF, FF, FF-KP, FHS, FSV, FTVS, HTF, Jinonice, KTF, LFHK, LFP, MFF, PedF, PedF-KP, PF, PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova, ETF, FAF, FF, FF-KP, FHS, FSV, FTVS, HTF, Jinonice, KTF, LFHK, LFP, MFF, PedF, PedF-KP, PF, PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Obory: multioborový zdroj
Platforma, rozhraní: EBSCOhost
Podrobný popis:

Centrální vyhledávač UKAŽ můžete použít pro vyhledání knih, e-knih, článků z časopisů apod. dostupných na UK. Vyhledávat v UKAŽ může kdokoliv, bez nutnosti přihlášení. Získání plných textů z licencovaných databází je umožněno pouze uživatelům UK, a to buď na základě přístupu z univerzitních počítačů nebo po přihlášení účtem z UK při přístupu přes EZproxy. UKAŽ umožňuje z jednoho místa vyhledat řadu odborných a vědeckých informačních zdrojů dostupných na UK. Současně Vás také nasměřuje na plné texty vyhledaných dokumentů, ať již jsou dostupné kdekoliv. V UKAŽ vyhledáváte nejen v elektronických zdrojích, ale ve všech zdrojích UK včetně záznamů z knihovního katalogu či Digitálního univerzitního repozitáře. 

UKAŽ prohledává řadu databází dostupných na UK, ale ne všechny. Zdroje, které v UKAŽ nejsou dostupné naleznete v přehledu na stránce http://pez.cuni.cz/discovery/?lang=cs. Tyto databáze je nutné prohledávat samostaně.

UKAŽ umožňuje prohledávat i ty zdroje, které na UK dostupné nejsou. Pro zahrnutí takových zdrojů do vyhledávání odstraňte omezující podmínku "Mohu získat na UK" - najdete ji v levé liště u výsledků vyhledávaní.

Vyhledávač UKAŽ je vhodné použít, pokud jste úplný začátečník v e-zdrojích a neorientujete se v dostupných databázích, chtete si udělat přehledovou rešerši na nějaké téma, potřebujete články na nějaké téma a neexistuje specializovaná databáze pro tento obor anebo o takové databázi nevíte, potřebujete jenom několik dokumentů k vašemu tématu a chcete je rychle vyhledat z jednoho místa, nebo chcete najít knihu nebo článek, o kterých víte, že jsou na UK dostupné.

Vyhledávač UKAŽ není vhodné použít, pokud potřebujete využít speciální funkce některých databází, např. tezaurus nebo zjistit citovanost dokumentů (Scopus, Web of Science), hledáte konkrétní časopis a chcete zjistit jeho dostupnost na UK - v tomto případě je lepší použít Portál e-časopisů UK, chcete omezit vyhledávání jenom na specifický obor nebo oblast - v tomto případě použijte specializovanou databázi, nebo hledáte speciální obsah (např. datové sady, obrázky, geografická data apod.).


Kontaktní osoba:  Podpora PEZ