Charakteristika: centrální vyhledávací služba Univerzity Karlovy
Přímý přístup z: Univerzita Karlova, ETF, FAF, FF, FF-KP, FHS, FSV, FTVS, HTF, Jinonice, KTF, LFHK, LFP, MFF, PedF, PedF-KP, PF, PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova, CERGE, CTS, ETF, FAF, FF, FF-KP, FHS, FSV, FTVS, HTF, Jinonice, KTF, LFHK, LFP, MFF, PedF, PedF-KP, PF, PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Producent: EBSCO Information Services
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Obory: multioborový zdroj
Platforma, rozhraní: EBSCOhost
Podrobný popis:

UKAZ logoUKAŽ je centrální vyhledávací služba Univerzity Karlovy, která umožňuje z jednoho místa vyhledávat odborné a vědecké informační zdroje dostupné na UK - ať už v tištěné nebo elekronické podobě. Systém prohledává současně:

  • centrální katalog Univerzity Karlovy,
  • digitální repozitář Univerzity Karlovy,
  • většinu předplácených e-zdrojů Univerzity Karlovy (přehled nezahrnutých databází v indexu naleznete na PEZ v sekci Discovery - tyto zdroje je nutné prohledávat individuálně),
  • vybrané open access e-zdroje.

K vyhledávání v UKAŽ není nutné se přihlašovat. Přístup k plným textům předplácených e-zdrojů mají pak pouze uživatelé UK, a to buď na základě přístupu z univerzitních počítačů (přímý přístup) nebo po přihlášení účtem z UK (vzdálený přístup).

UKAŽ umožňuje prohledávat i ty zdroje, které na UK dostupné nejsou. Pro zahrnutí takových zdrojů do vyhledávání odstraňte omezující podmínku "Mohu získat na UK" - najdete ji v levé liště u výsledků vyhledávaní.

Kdy s UKAŽ pracovat?

UKAŽ je vhodné použít, pokud jste úplný začátečník a neorientujete se v dostupných databázích, chcete si udělat přehledovou rešerši na nějaké téma, potřebujete články na nějaké téma a neexistuje specializovaná databáze pro tento obor anebo o takové databázi nevíte nebo chcete najít knihu nebo článek, o kterých víte, že jsou na UK dostupné.

UKAŽ naopak nedoporučujeme využít, pokud potřebujete pracovat se speciálními funkcemi některých databází, např. tezaurus nebo zjistit citovanost dokumentů (Scopus, Web of Science), hledáte-li konkrétní časopis a chcete zjistit jeho dostupnost na UK (zde využijte Portál e-časopisů UK), chcete omezit vyhledávání jenom na specifický obor nebo oblast - v tomto případě použijte oborovou databázi nebo hledáte speciální obsah (např. datové sady, obrázky, geografická data apod.).

Více info Návody


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Podpora PEZ