Charakteristika: multioborová faktografická databáze bibliometrických ukazatelů
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Clarivate Analytics
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Journal Citation Reports (JCR) poskytuje kvalitativní hodnocení vědeckých časopisů na základě citačních ohlasů. Tento doplněk databáze Web of Science je zdrojem pro získávání bibliometrických ukazatelů jako Impact Factor - impakt faktor, Immediacy Index – index bezprostřední odezvy, Cited Half-life – citačního poločasu i řady dalších informací.

JCR obsahuje dvě řady (edice):

  • Science Edition (SCIE)
  • Social Sciences Edition (SSCI)

Pro přístup k JCR na platformě InCites je nutné použít ještě Váš osobní účet s Vaší osobní e-mailovou adresou jako přihlašovacím jménem. Registraci osobního účtu je potřeba provést z prostor UK nebo přes vzdálený přístup (EZproxy). 

Pro přístup k JCR používejte výhradně odkazy z PEZ, nikoli odkazy z Web of Science!

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Typ zdroje: faktografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Podpora PEZ