Charakteristika: Repozitář lingvistických dat a nástrojů umožňující prohledávání, stahování a ukládání dat
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Dostupnost do: 31.12.2019
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: Jazyk, lingvistika a literatura (Počítačová lingvistika), Výchova a vzdělávání, Výpočetní technika
Platforma, rozhraní: Repozitáře
Podrobný popis:

Centrum jazykové výzkumné infrastruktury v České republice 

LINDAT/CLARIN Centrum jazykové výzkumné infrastruktury poskytuje technické zázemí a pomoc institucím nebo výzkumným pracovníkům, kteří chtějí sdílet, vytvářet a modernizovat své nástroje a data užívaná ve výzkumu v oblasti lingvistiky a dalších souvisejících oblastech. Projekt také poskytuje otevřený digitální repozitář a archiv, který je k dispozici všem akademikům, kteří chtějí, aby jejich práce byla zachována, propagována a široce dostupná. 

LINDAT/CLARIN je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 


Kontaktní osoba:  Podpora PEZ