Charakteristika: Periodika digitalizovaná Knihovnou PedF UK
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Pedagogická fakulta UK a Národní knihovna ČR
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: Výchova a vzdělávání
Platforma, rozhraní: Repozitáře

Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: český
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ