Charakteristika: Rozhraní pro souběžné vyhledávání v informačních zdrojích z oboru práva.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Právnická fakulta UK
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Obory: Právo
Podrobný popis:

Oborová brána Právo - nástroj na prohledávání licencovaných i volných zdrojů z oblasti práva, který je určen zejména studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům Právnické fakulty UK. Jejím cílem je umožnit uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním paralelně prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, plnotextové databáze atd.) z oboru právo, které jsou k dispozici na Univerzitě Karlově v Praze. 

Oborová brána Právo je určena zejména studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům Právnické fakulty UK a její cíle jsou následující:

  • umožnit z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním paralelně prohledávat různé české a zahraniční zdroje(katalogy knihoven, plnotextové databáze atd.) z oboru právo, které jsou k dispozici na Univerzitě Karlově v Praze (volně dostupné i licencované)
  • usnadnit prohledávání různých zdrojů prostřednictvím tzv. přednastavených skupin zdrojů
  • napomoci při získání plného textu, abstraktu nebo informace o dostupnosti k vyhledanému záznamu pomocí tzv. přidaných služeb SFX
  • díky serveru SFX získat úplný seznam elektronických časopisů, které jsou k dispozici uživatelům z PF UK v odborných databázích
  • po registraci poskytnout uživatelům brány Právo další výhody (mohou si sami vytvářet vlastní seznamy oblíbených zdrojů, ukládat záznamy i dotazy, nastavovat preferované zobrazení atd.).
  • co nejvíce uživatelům brány Právo usnadnit samostatnou tvorbu rešerší na různá témata z oboru právo

Jazyk: český
Kontaktní osoba: Květoslava Hartmanová