Charakteristika: Seznam vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: The European Science Foundation
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Obory: Antropologie, etnografie, Divadlo, film, tanec, Ekonomické vědy, obchod, Filozofie a náboženství, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie, Hudba, Jazyk, lingvistika a literatura (Počítačová lingvistika), Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura, Kulturální studia (Multimédia), Mediální studia (Žurnalistika, komunikace a média, reklama, PR a marketing), Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství), Psychologie, Sociologie, Umění, architektura, muzeologie, Výchova a vzdělávání
Podrobný popis:

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) je seznam vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd se základními informacemi o nich. Ke každému časopisu je přiřazena 1–2 vědecké disciplíny z oblasti humanitních a sociálních věd. Dle těchto disciplín lze zjistit, které významné časopisy v oboru vycházejí.

Databáze ERIH je využívána jako jedna z databází pro hodnocení výsledků výzkumných organizací v České republice. Přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databází ERIH získává příznak Jneimp a je bodově hodnocen dle aktuální platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výslekdů ukončených programů.


Kontaktní osoba:  Podpora PEZ