Charakteristika: fulltextová databáze antické řecké literatury
Přímý přístup z: FF
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: FF
Producent: University of California
Dostupnost do: 31.12.2018
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Filozofie a náboženství, Jazyk, lingvistika a literatura (Počítačová lingvistika)
Podrobný popis:

Databáze všech dochovaných děl antické řecké literatury od období homérských básní do 6. stol. po Kr. a vybraných děl pozdější literatury byzantské. Tato databáze je nepostradatelným nástrojem pro každého klasického filologa i pro odborníky jiných oborů, kteří musí pracovat s texty antické řecké kultury v originálním znění. Stala se vzorem pro většinu moderních databází literárních děl starých kultur. Databáze je v aktuálním vydání v provozu. Jednou za několik let vycházejí její nová vydání, která doplňují především texty byzantských autorů a také často důležité fragmenty dosud nevydaných antických řeckých literárních děl.

UPOZORNĚNÍ: pro přístup je nutná registrace.

Více info


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: není vyplněn
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ