Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Ebsco Publishing
Dostupnost do: 31.12.2020
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
Platforma, rozhraní: EBSCOhost
Podrobný popis:

Databáze vyvinutá knihovníky nabízí plné texty a vysoce kvalitní indexaci periodik, časopisů, konferenčních sborníků, pamfletů, školních knihovních tezí, knih ad. v angličtině i jiných jazycích. Tento zdroj pomáhá knihovníkům a výzkumným pracovníkům držet krok s posledními trendy v rychle se vyvíjejícím oboru knihovních a informačních věd.

Databáze vznikla sloučením kvalitních databází od EBSCO Publishing and H.W.Wilson a obsahuje mnoho unikátních zdrojů, které nebyly nikdy dříve dostupné. Předmětové pokrytí zahrnuje knihovnictví, klasifikaci, katalogizaci, bibliometrii, online vyhledávání informací, správu informací a jiné. Zdroj mimo jiné také pokrývá oblast historie knihovnických studií. Posyktuje přístup k profilům autorů, včetně informací o 5 000 nejčasěji indexovaných autorech (např. jaká předmětová hesla jsou nejčastěji aplikována na články daného autora a nebo ve kterých publikacích autor publikuje.).

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.


Typ zdroje: kombinovaný
Kontaktní osoba: Václav Trunec