Charakteristika: citační manažer a online generátor citací
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: FF, FHS, FSV, PedF, PřF, 2. LF, 3. LF
Producent: Citace.com
Dostupnost do: 31.12.2019
Kategorie: citační manažer
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Citace PRO Plus je premium verzí citačního manažeru, který kromě základních funkcí (generování citací dle ČSN ISO 690, ukládání a třídění citací do složek, import citací z jiných systémů a sdílení citací s dalšími uživateli) nabízí:

  • více než 8000 citačních stylů,
  • doplněk pro MS Word,
  • doplněk pro prohlížeče Mozilla Firefox, Chrome,
  • úložiště dokumentů.

Licenci k Citace PRO Plus mají zakoupenou vybrané fakulty. Studenti a zaměstnanci z ostatních součástí UK mohou využívat Citace PRO Free. Pro uložení citace je nutné přihlášení účtem vytvořeným u Citace PRO Free.

Více info Návody


Jazyk: český
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz