Charakteristika: Databáze Ebsco umožňuje online přístup k mnoha bibliografickým databázím a tisícům elektronických časopisů.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova, CERGE, CTS, ETF, Ext, FAF, FF, FF-KP, FHS, FSV, HTF, KTF, LFHK, LFP, MFF, PedF, PF, PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Ebsco Publishing
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
E-časopisy: Tituly v Portálu e-časopisů
E-knihy: Tituly v Portálu e-knih
Databáze, kolekce:
Podrobný popis:

EBSCOhost nabízí přístup k vybraným databázím bibliografického i plnotextového charakteru pod jedním vyhledávacím prostředím v responsivní webdesignu.

Vyhledávací rozhraní je nabízeno mj. v češtině. Pro vyhledávání zahraničních publikací volte anglická klíčová slova.
Nastavení jazyku rozhraní:
pod vyhledávacím okénkem "preferences", nastavit language=čeština

Výukové materiály (v angličtině)
Výukové materiály (v češtině)

 

Vybranné kolekce jsou dostupné také pro externí registrované uživatele.


Jazyk: anglický
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ