Charakteristika: Vyhledávací rozhraní zpřístupňující bibliografické databáze a plné texty článků z oblasti medicíny a nelékařských oborů.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova, CTS, FAF, FSV, Jinonice, LFHK, LFP, MFF, PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Wolters Kluwer
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
E-časopisy: Tituly v Portálu e-časopisů
E-knihy: Tituly v Portálu e-knih
Databáze, kolekce:
Podrobný popis:

Vyhledávací rozhraní Ovid zprostředkovává přístup k mnoha bibliografickým databázím, plnotextovým kolekcím e-časopisů a e-knihám z oblasti medicíny a nelékařských oborů.

Informace pro nastavení vzdáleného přístupu via Shibboleth pro Ovid (netýká se přístupu přes EZproxy).

Časopisy jsou dostupné prostřednictvím mobilní aplikace OvidToday™ (iOS a Android).

 


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ