Charakteristika: Digitální archiv německy psaných časopisů nabízí online přístup do více než 110 akademických časopisů
Přímý přístup z: FSV, Jinonice
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: COZP, FF-SOCP, FF-UISK, FF-UPOL, FHS, FSV
Producent: Deutsche Forschungsgemeinschaft
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Databáze, kolekce:
Podrobný popis:

Digitální archív německy psaných časopisů nabízí online přístup do více než 110 akademických časopisů. Např. tituly Geschichte und Gesellschaft : Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft, Zeitschrift für Soziologie: ZfS, Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, Historia, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte a další.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: německý
Kontaktní osoba: Irena Prázová