Charakteristika: encyklopedie z oblasti práva
Přímý přístup z: PF
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: PF
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: PF
Producent: Oxford University Press
Dostupnost do: 31.8.2019
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Právo
Podrobný popis:

Max Planck Encyclopedia of Public International Law obsahuje hesla, které se zabývají mezinárodním kriminálním právem, mezinárodními urovnáními sporů, pracovními zákony, zákony o ochraně přírody a dalšími.


Typ zdroje: faktografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ