Charakteristika: CEEOL je online archiv, který plnotextově zpřístupňuje články z časopisů z oboru humanitních a sociálních věd.
Přímý přístup z: FSV, Jinonice
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: COZP, FF-SOCP, FF-UISK, FF-UPOL, FHS, FSV, Jinonice
Producent: Central and Eastern European Online Library GmbH
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
E-časopisy: Tituly v Portálu e-časopisů
Podrobný popis:

CEEOL je online archivem zpřístupňujícím fulltext humanitních a sociálně-vědních časopisů a digitálních dokumentů z oblasti střední a východní Evropy. Mimo jiné obsahuje časopisy z České republiky, Polska, Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Herzegoviny, Maďarska a mnoha dalších zemí střední a východní Evropy. Také je excerpováno několik časopisů ze západních zemí - např. Německa, Francie, VB atd., které jsou tematicky na oblast střední a východní Evropy zaměřené.

 


Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Irena Prázová