Charakteristika: fulltextová databáze z oblasti mediálních studií
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: EBSCO Information Services
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Mediální studia (Žurnalistika, komunikace a média, reklama, PR a marketing)
Platforma, rozhraní: EBSCOhost
Podrobný popis:

Databáze Communication & Mass Media Index nabízí plné texty a abstrakty časopiseckých článků z oblasti komunikace, masmédií, lingvistiky, rétoriky, logiky a dalších příbuzných oborů. 

Vyhledávací rozhraní je nabízeno mj. v češtině (Preferences/Předvolby --> Jazyk: Čeština). Pro vyhledávání zahraničních publikací volte anglická klíčová slova.

Více info Návody Video


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz