Charakteristika: Průvodce pro práci elektonickými informačními zdroji z přírodovědných a lékařských oborů.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Masarykova Univerzita - Knihovna univerzitního kampusu, Ústřední knihovna PřF, Servisní středisko pro e-learning
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:
Elektronická publikace obsahuje interaktivní průvodce nejdůležitějšími elektronickými zdroji, jejichž licence byla zakoupena Masarykovou univerzitou, případně Přírodovědeckou nebo Lékařskou fakultou. Publikace je určena pro akademické pracovníky i studenty LF a PřF, přičemž část multioborových databází je použitelná jak pro ostatní fakulty MU, tak i širokou mimouniverzitní veřejnost využívající v díle zmíněné elektronické zdroje. Publikace je využívána v předmětech DSVIZ01 a VSIV021 (LF) a v předmětu XK010 (PřF).

Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: český
Kontaktní osoba: Petr Urválek