Charakteristika: rozhraní pro souběžné vyhledání v českých i zahraničních informačních. zdrojích.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Národní knihovna ČR
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Portál Jednotné informační brány (dále jen JIB) umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd).

Využívat volně dostupné zdroje JIB může každý, bez ohledu na místo pobytu či současnou registraci v knihovně. Licencované zdroje může využívat jen ten, kdo je registrovaný v knihovně, která licencované zdroje zpřístupňuje/vlastní. Registrovaní uživatelé UK, NK ČR, MZK, MSVK, SVK HK a dalších knihoven mají v JIB k dispozici institucionální přihlášení.


Jazyk: český
Kontaktní osoba: Podpora PEZ