Charakteristika: Seznamy online časopisů přístupných na Univerzitě Karlově.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova, CERGE, PF, PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova, CERGE, PF, PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

 

V Portálu elektronických časopisů UK najdete názvy plnotextových časopisů, k nimž si Univerzita Karlova předplácí přístup, nebo časopisů volně přístupných - Open Access. Odkazy na plné texty článků jsou dostupné prostřednictvím nabídky SFX.

Seznam časopisů můžete prohledávat podle názvu nebo ISSN časopisu, seznam můžete procházet abecedně podle názvů časopisů nebo podle tématických skupin, oborového třídění nebo podle poskytovatele.

Seznam je automaticky generovaný ze znalostní báze SFX a průběžně aktualizovaný.

K dispozici jsou seznamy časopisů přístupných celouniverzitně a časopisů přístupných na fakultách, katedrách a ústavech UK a seznam volně dostupných Open-Access časopisů.

Odkazy pro přímý přístup platí také pro přístup vzdálený.

Podrobnější nápověda k seznamům je uvedena na stránkách SFX.


Typ zdroje: portál
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Michael Zach