Charakteristika: Databáze z oblasti moderní zoologie, biologie a biomedicíny
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: EBSCO Information Services
Dostupnost do: 31.12.2018
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Biologické vědy
Platforma, rozhraní: EBSCOhost
Podrobný popis:

Bibliografická databáze z oblasti moderní zoologie, biologie a biomedicíny.

Databáze obsahuje přes 1,8 miliónu záznamů s ročním přírůstkem 72 000. Excerptováno 6 500 časopiseckých titulů i další primární prameny z více než 100 zemí od roku 1978. K dispozici je také tezaurus s 10 000 klíčovými slovy. Od roku 2001 jsou bibliografické záznamy doplněny o abstrakt.

 


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Bc. Radka Lukášová