Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo
Charakteristika: bibliografická databáze z oblasti psychologie a souvisejících oborů
Přímý přístup z: PedF
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: PedF
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: PedF
Producent: EBSCO Information Services
Dostupnost do: 31.12.2020
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Psychologie
Platforma, rozhraní: EBSCOhost
Podrobný popis:

PsycINFO je databáze American Psychological Association z oblasti psychologie a souvisejících oborů. Zahrnuje citace z časopisů, kapitoly z knih, knihy a dizertační práce.

Vyhledávací rozhraní je nabízeno mj. v češtině (Preferences/Předvolby --> Jazyk: Čeština). Pro vyhledávání zahraničních publikací volte anglická klíčová slova.

Pokud vám nefunguje vzdálený přístup pomocí Shibboleth, aplikujte návod z Nápovědy PEZ a v rozbalovacím seznamu vyberte katedru psychologie kde studujete.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz