Charakteristika: Bibliografické záznamy dokumentů vydaných v ČR.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Národní knihovna ČR
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Databáze obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České republiky. Je dostupná  zdarma jako dílčí část online katalogu Národní knihovny České republiky.

Databáze obsahuje:

České knihy: Bibliografické záznamy knih vydaných od roku 1901.
Česká periodika: Bibliografické záznamy novin a časopisů. V relativní úplnosti od roku 1990.
Grafické dokumenty: Bibliografické záznamy plakátů, reprodukcí, pohlednic, kalendářů, učebních pomůcek a her od roku 1992.
Hudebniny: Bibliografické záznamy hudebnin od roku 1994.
Kartografické dokumenty: Bibliografické záznamy map, plánů od roku 1994.
Zvukové záznamy: Bibliografické záznamy kompaktních desek, gramofonových desek a magnetofonových kazet od roku 1992.
Elektronické zdroje: Bibliografické záznamy elektronických zdrojů vydaných na území České republiky od roku 1996.
Články v českých novinách, časopisech a sbornících: Bibliografické záznamy vybraných článků vydaných na území České republiky od roku 1991. 


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: český
Kontaktní osoba: Bc. Miriam Vojtíšková