Charakteristika: fulltextová databáze z oblasti ekonomických věd a obchodu
Přímý přístup z: CERGE
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: CERGE
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: CERGE
Producent: EBSCO Information Services
Dostupnost do: 31.12.2020
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Ekonomické vědy, obchod
Platforma, rozhraní: EBSCOhost
Podrobný popis:

Business Source Ultimate je jedna z nejvyužívanějších vědeckých fulltextových databází pro oblast obchodu, marketingu, managementu, financí, ekonomiky. Vedle plných textů článků databáze obsahuje finanční data, knihy, referenční příručky, konferenční sborníky, případové studie, průmyslové zprávy, zprávy o průzkumu trhu, zprávy o jednotlivých zemích, profily firem, SWOT analýzy atd.

Vyhledávací rozhraní je nabízeno mj. v češtině (Preferences/Předvolby --> Jazyk: Čeština). Pro vyhledávání zahraničních publikací volte anglická klíčová slova.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz