Charakteristika: Fulltextová databáze textů z českých médií
Přímý přístup z: FSV
Producent: Anopress
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Databáze českých tištěných periodik, přepisů rozhlasových a televizních pořadů. Mediální databáze: Je tvořena texty z novin a časopisů, přepisy rozhlasových a televizních pořadů. Obsah vybraných zpravodajských a informačních serverů je denně aktualizován, články a zprávy z deníků aktuálního data jsou v něm k dispozici od 8 hodin ráno, přepisy relací rozhlasu a televize jsou zařazovány s minimální časovou prodlevou, týdeníky a ostatní periodika zpravidla v den vydání. Ve spolupráci s různými vydavateli je databanka neustále rozšiřována o nové zdroje. Jejím prostřednictvím lze tedy souhrnně prohledávat jak aktuální tisk, tak i noviny několik roků staré. Současně je možné hledat i v textových přepisech zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize. Produkty umožňují přístup ke všem datům podle individuální specifikace, a to až do roku 1996.

Přehled monitorovaných informačních zdrojů!

Tento zdroj je dostupný pouze z počítačů Fakulty sociálních věd UK (bližší informace získáte u pultu).


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: český
Kontaktní osoba: Irena Prázová