Charakteristika: Scopus je citační a abstraktová databáze výzkumné literatury a kvalitních webových zdrojů.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Elsevier Publ.
Dostupnost do: 31.12.2020
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Databáze SCOPUS je využívána jako jedna z databází pro hodnocení výsledků výzkumných organizací v České republice. Původní článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter, a který není evidován ve Web of Science získává příznak JSC a je bodově hodnocen dle aktuální platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výslekdů ukončených programů.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.


Jazyk: anglický
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ