Charakteristika: multioborová fulltextová databáze e-časopisů, e-knih a referenčních příruček
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: John Wiley & Sons
Dostupnost do: 31.12.2020
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
E-časopisy: Tituly v Portálu e-časopisů
E-knihy: Tituly v Portálu e-knih
Podrobný popis:

Wiley Online Library je rozsáhlá fulltextová databáze obsahující tituly elektronických časopisů, knih a referenčních příruček z oblasti lékařských, přírodních, sociálních a humanitních věd a umění vydávaných vydavatelstvím Wiley a dceřinými společnostmi.

Na Univerzitě Karlově jsou dostupné:

  • časopisy - plné texty jsou přístupné v retrospektivě od roku 1997 do současnosti
  • knihy – trvale zakoupené vybrané tituly z oblasti psychologie, lékařství, matematiky, informatiky

Dále je dostupná multioborová kolekce předvybraných e-knih z let 2014-2017. Kolekce je uživatelům dostupná v režimu EBS (Evidence Based Selection) - to znamená, že po celý rok 2018 mají uživatelé přístup ke všem těmto knihám a na konci roku budou z nich vybrány a zakoupeny právě ty nejvyužívanější (ve stanoveném celkovém finančním objemu).

Řada časopisů je přístupná ve formě Open Access.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Podpora PEZ