Charakteristika: Digitální knihovna historických dokumentů.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Národní knihovna ČR
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: Filozofie a náboženství, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie, Jazyk, lingvistika a literatura (Počítačová lingvistika), Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
Podrobný popis:

Manuscriptorium je digitální knihovna, fungující jako součást celku Národní digitální knihovny (NDK), která zprostředkovává, uchovává a poskytuje uživatelům digitální verze dokumentů, jako jsou zejména vzácné rukopisy (odtud název Manuscriptorium), staré tisky, mapy apod.

Manuscriptorium je největší digitální knihovna digitalizovaných rukopisů na světě.

Manuscriptorium je subagregátorem Europeany pro oblast historických fondů.


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: český
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ