Charakteristika: zprostředkovává přístup k plným textům vědeckých časopisů, knih, knižních edic a referenčních děl z oblasti vědy a lékařství
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Wiley
Dostupnost do: 31.12.2020
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
E-časopisy: Tituly v Portálu e-časopisů
E-knihy: Tituly v Portálu e-knih
Podrobný popis:

Wiley Online Library zprostředkovává přístup k plným textům vědeckých časopisů, knižních edic, knih a referenčních děl z oblasti lékařských, přírodních, sociálních a humanitních věd a umění vydávaných vydavatelstvím Wiley a dceřinými společnostmi.

Na Univerzitě Karlově jsou dostupné:
- časopisy - plné texty jsou přístupné v retrospektivě od roku 1997 do současnosti
- knihy – trvale zakoupené vybrané tituly z oblasti psychologie, lékařství, matematiky, informatiky

Dále je dostupná multioborová kolekce 3400 předvybraných e-knih z let 2014-2017. Kolekce je uživatelům dostupná v režimu EBS (Evidence Based Selection) - to znamená, že po celý rok 2018 mají uživatelé přístup ke všem knihám a na konci roku budou z nich vybrány a zakoupeny právě ty nejvyužívanější (ve stanoveném celkovém finančním objemu).

Řada časopisů je přístupná ve formě Open Access. Podrobnosti na: http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-406071.html

 

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

 


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ