Charakteristika: Sociálněvedný datový archiv
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: University of Michigan
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

ICPSR je největší sociálněvedný datový archiv obsahující více než 500 tisíc souborů. Najdete zde 16 specializovaných datových kolekcí z oblasti vzdělávání, ageingu, trestního práva, zneužívání návykových látek, terorismu a dalších oborů.


Typ zdroje: faktografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Bc. Miriam Vojtíšková