Charakteristika: datový repozitář z oblasti sociálních věd
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: University of Michigan
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) je největší sociálněvědní datový archiv obsahující tisíce souborů. Zahrnuje několik specializovaných datových kolekcí z oblasti vzdělávání, ageingu, trestního práva, zneužívání návykových látek, terorismu a dalších oborů.

Více info Návody


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz