Charakteristika: multioborový archiv volně dostupných vědeckých článků
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: HighWire Press
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Rozsáhlý multioborový archiv plných textů volně dostupných vědeckých článků z celého světa.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz