Charakteristika: multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Scandinavian University Press
Dostupnost do: 30.9.2018
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Idunn je databáze Scandinavian University Press pro akademické elektronické časopisy a knihy z různých oborů - lékařství a sociální práce, humanitní a sociální vědy, právo, přírodní vědy, pedagogika a ekonomie.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ