Charakteristika: Vybrané e-knihy
Přímý přístup z: 1. LF
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: 1. LF
Dostupnost do: 26.5.2018
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Obory: Lékařství
Podrobný popis:

Vybrané e-knihy z ošetřovatelství, intenzivní péče a dalších zdravotnických oborů.


Kontaktní osoba: PhDr. David Horváth