Charakteristika: Databáze nabízí velké množství recenzovaných časopisů online z oblasti sociálního chování, komunikace, gender studies, demografie, politické sociologie, náboženství a sociokuturní antropologie.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Ebsco Publishing
Dostupnost do: 31.3.2017
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Obory: Antropologie, etnografie, Filozofie a náboženství, Kulturální studia (Multimédia), Mediální studia (Žurnalistika, komunikace a média, reklama, PR a marketing), Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství), Sociologie
Platforma, rozhraní: EBSCOhost
Podrobný popis:

Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ