Charakteristika: Plnotextová databáse se zaměřením na humanitní obory.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: EBSCO Information Services
Dostupnost do: 31.12.2018
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Antropologie, etnografie, Divadlo, film, tanec, Filozofie a náboženství, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie, Hudba, Jazyk, lingvistika a literatura (Počítačová lingvistika), Mediální studia (Žurnalistika, komunikace a média, reklama, PR a marketing), Psychologie, Umění, architektura, muzeologie
Platforma, rozhraní: EBSCOhost
Podrobný popis:

Databáze Humanities Source Ultimate nabízí více recenzovaných titulů časopisů v plném textu než jakákoliv jiná odborná databáze v humanitních oborech a nabízí zásadní materiály pro studenty a výzkumníky zaměřené na veškerá témata spjatá s huminitními obory. Databáze nabízí přístup ke klíčovému obsahu pokrývajícímu literární, vědecké a tvůrčí myšlení, a zahrnuje širokou škálu zdrojů, jako jsou například články, rozhovory, nekrology, bibliografie, knižní recenze, původní fikce, recenze baletních a tanečních programů, filmů, muzikálů, oper a divadelních her se zaměřením na lidské myšlení, jednání a interakce.

Databáze obsahuje:

  • Více než 1650 plnotextových časopisů
  • 1350 plnotextových recenzovaných časopisů
  • 950 plnotextových recenzovaných časopisů bez embarga8
  • 800 plnotextových časopisů, které jsou zároveň indexované ve Web of Science či Scopusu

Předmětové pokrytí:
• Archeologie
• Teritoriální studia
• Umění
• Klasická studia
• Komunikační studia
• Tanec
• Film
• Folklór
• Gender studies
• Historie
• Mediální studia
• Linvistika
• Literární a sociální kritika
• Literatura
• Hudba
• Scénická umění
• Filozofie
• Náboženství a teologie


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Bc. Miriam Vojtíšková