Charakteristika: fulltextová databáze z oblasti společenských a humanitních věd
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: EBSCO Information Services
Dostupnost do: 31.12.2019
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Antropologie, etnografie, Divadlo, film, tanec, Filozofie a náboženství, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie, Hudba, Jazyk, lingvistika a literatura (Počítačová lingvistika), Mediální studia (Žurnalistika, komunikace a média, reklama, PR a marketing), Psychologie, Umění, architektura, muzeologie
Platforma, rozhraní: EBSCOhost
Podrobný popis:

Humanities Source Ultimate zpřístupňuje klíčový obsah literárního, vědeckého a kreativního myšlení. Zároveň obsahuje stovky titulů plnotextových vědeckých časopisů citovaných předními citačními indexy. Databáze umožňuje přístup k mnoha typům zdrojů, včetně článků, rozhovorů, nekrologů, bibliografií, knižních recenzí, ale také k dílům původní fikce, recenzím filmů, muzikálů, oper a divadelních her a obsahově se zaměřuje na lidské myšlení, jednání a interakce.

Více info Návody


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz