Charakteristika: manuál citačního stylu
Přímý přístup z: CERGE
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: CERGE
Producent: University of Chicago Press
Dostupnost do: 28.2.2020
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

"The Chicago Manual of Style Online" je  citační styl využívaný v oblasti společenských věd, včetně věd historických a politických a popisující kromě citačního stylu i způsob tvorby vědeckých prací. K dispozici je 15.a 16. vydání tohoto manuálu. Citování podle něj umožňuje nejen snadnou identifikaci zdroje, ale také určení jeho stáří a relevance.


Typ zdroje: referenční
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz