Charakteristika: digitální repozitář lingvistických dat a nástrojů
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK
Dostupnost do: 31.12.2019
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: Jazyk, lingvistika a literatura (Počítačová lingvistika), Výpočetní technika
Platforma, rozhraní: Repozitáře
Podrobný popis:

LINDAT/CLARIN Centrum jazykové výzkumné infrastruktury poskytuje technické zázemí a pomoc institucím nebo výzkumným pracovníkům, kteří chtějí sdílet, vytvářet a modernizovat své nástroje a data užívaná ve výzkumu v oblasti lingvistiky a dalších souvisejících oblastech. Projekt také poskytuje otevřený digitální repozitář a archiv, který je k dispozici všem akademikům, kteří chtějí, aby jejich práce byla zachována, propagována a široce dostupná.

Více info Návody


Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz