Charakteristika: fulltextové kolekce e-časopisů na platformě Ovid z oblasti lékařství
Přímý přístup z: LFHK, LFP, 2. LF, 3. LF
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: LFHK, LFP, 2. LF, 3. LF
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: LFHK, LFP, 2. LF, 3. LF
Producent: Wolters Kluwer - Lippincott Williams & Wilkins
Dostupnost do: 31.12.2019
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Lékařství
E-časopisy: Tituly v Portálu e-časopisů
Podrobný popis:

V rámci Univerzity Karlovy jsou dostupné následující kolekce:

  • Lippincott, Williams & Wilkins High Impact Collection je kolekce nejcitovanějších medicínských časopisů (dle Journal Citation Reports) z produkce LWW. Kolekce je zakoupena formou předplatného.
  • Lippincott, Williams & Wilkins Journal Legacy Archive je kompletní historický archiv stovek časopisů LWW, který obsahuje všechna vydání počínaje prvním číslem prvního ročníku až po poslední číslo vydané v roce 1999. Ke kolekci je zakoupen trvalý přístup.
  • Lippincott, Williams & Wilkins Journal Definite Archive je nová kolekce časopisů vydavatelství LWW. Zpřístupňuje obsah desítek časopisů LWW od prvního vydání až do konce roku 2003 se zaměřením na medicínu, ošetrovatelství a zdravotnictví. Ke kolekci je zakoupen trvalý přístup.

Návody


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Podpora PEZ