Charakteristika: Přístup k volně dostupným EBSCO databázím.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: EBSCO Publ.
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Databáze, kolekce:

Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Bc. Miriam Vojtíšková