Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Ústav Českého národního korpusu, FF UK
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: Jazyk, lingvistika a literatura (Počítačová lingvistika)
Podrobný popis:

Český národní korpus je akademický projekt založený v roce 1994 při FF UK a spravovaný Ústavem Českého národního korpusu. Jeho cílem je systematicky mapovat vývoj češtiny (psané i mluvené) ve všech jejích podobách a žánrech. Korpusy ČNK jsou po bezplatné registraci otevřeny všem zájemcům o jazyk, kteří touží vědět, jak se čeština používá - více informací.

Jazykový korpus je rozsáhlý soubor autentických textů, v němž lze pomocí speciálních nástrojů vyhledávat jazykové jevy (např. slova a slovní spojení). Korpus zobrazuje jazykové jevy v jejich přirozeném kontextu, a umožňuje tak vytvářet na reálných datech podložený jazykový výzkum v rozsahu, který byl dříve nemyslitelný.


Jazyk: český
Kontaktní osoba: Václav Trunec