Charakteristika: česká bibliografická databáze z oblasti geografie
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Knihovna geografie PřF UK
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: Geografie. Geologie. Vědy o zemi (Geofyzika. Meteorologie. Klimatologie)
Podrobný popis:

GEOBIBLINE je bibliografická databáze (s abstrakty) geografických publikací s českými reáliemi. Zahrnuje geografické práce věnované území Česka nebo napsané českými autory.Výběrově jsou k záznamům přípojené plné texty a 2D snímky.

Retrospektiva: 1510 – současnost.

Typologie dokumentů: knihy, kartografické dokumenty, seriály, články z časopisů a sborníků, elektronické dokumenty, vysokoškolské kvalifikační práce. Tematicky zahrnuje oblast teoretické, fyzické a sociální geografie, demografie, kartografie a aplikované geoinformatiky.

Více info


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz