Charakteristika: faktografická databáze z oblasti lékařství
Přímý přístup z: FAF, FTVS, LFHK, LFP, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: FAF, FTVS, LFHK, LFP, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Producent: Wolters Kluwer
Dostupnost do: 31.12.2020
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Lékařství
Podrobný popis:

UpToDate je špičkovým znalostním informačním zdrojem pro lékařskou praxi založenou na důkazech (Evidence-Based Medicine). Poskytuje rychlé odpovědi na klinické otázky a poskytuje syntetická doporučení k léčbě a péči o pacienta. Je vhodný nejen pro klinické použití (point of care), ale také pro výuku na lékařských fakultách, fakultách ošetřovatelství a pro celoživotní vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu (point of learning).

Součástí služby je mj.:

  • integrovaná databáze léčiv a interakcí (budovaná ve spolupráci s Lexicomp®) s databází léků pro dospělé a děti včetně mezinárodních a přírodních látek,
  • klinické kalkulátory, které odstraňují nutnost pamatovat si vzorce nebo použít jiné pomůcky,
  • báze témat pro pacienty, které pomohou lékařům vzdělávat pacientů a podporovat společné rozhodování,
  • možnost odeslat dotazy a připomínky redaktorovi každého tématu.

K databázi je možné přistupovat přes mobilní aplikaci (návod k registraci účtu) a pomocí vzdáleného přístupu (EZproxy).

Používáním UpToDate uživatel získává kredity CME/CE akreditované Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) a uznávané ve státech Evropské unie v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Zdroj je dostupný také pro zaměstnance fakultních nemocnic.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Typ zdroje: faktografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: EIZ UK Admin - admin-eiz@cuni.cz