Charakteristika: slovníky pro studium budhistického a východoasijského jazyka a myšlení
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Producent: A. Charles Muller, University of Tokyo
Dostupnost do: 31.12.2018
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Filozofie a náboženství, Jazyk, lingvistika a literatura (Počítačová lingvistika)
Podrobný popis:

The Digital Dictionary of Buddhism (Digitální slovník buddhismu; taktéž známý pod zkratkou DDB) je kompilací čínských logogramů.

Pod zkratkou CJKV-E se nachází Čínsko-japonsko-korejsko-vietnamsko-anglický slovník, jenž je souhrnem čínských logogramů. V tomto slovníku jsou zahrnuta složená slova, textové názvy, či např. osobní jména, která byla čerpána z historických pramenů, převážně z taoistických, konfuciánských, či neokonfuciánských textů. Ve slovníku jsou daná slova obohacena o výslovnost, celistvost slovních vyjádření taktéž doplňuje význam slov, jenž jsou čerpány ze starověkých, ale i moderních zdrojů.


Jazyk: anglický
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ