Charakteristika: Digitální slovník buddhismu a Čínsko-japonsko-korejsko-vietnamsko-anglický slovník
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Producent: A. Charles Muller, University of Tokyo
Dostupnost do: 31.12.2018
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Filozofie a náboženství, Jazyk, lingvistika a literatura (Počítačová lingvistika)
Podrobný popis:

The Digital Dictionary of Buddhism (Digitální slovník buddhismu; taktéž známý pod zkratkou DDB) je kompilací čínských logogramů. Logogram je grafém (= nejmenší nedělitelná jednotka psaného jazyka; grafémy jsou např. písmena abecedy, znaky, nebo číslice) označující morfém či slovo; typickým logogramem je např. čínský znak.

Pod zkratkou CJKV-E se nachází Čínsko-japonsko-korejsko-vietnamsko-anglický slovník, jenž je souhrnem čínských logogramů. V tomto slovníku jsou zahrnuta složená slova, textové názvy, či např. osobní jména, která byla čerpána z historických pramenů, převážně z taoistických, konfuciánských, či neokonfuciánských textů. Ve slovníku jsou daná slova obohacena o výslovnost, celistvost slovních vyjádření taktéž doplňuje význam slov, jenž jsou čerpány ze starověkých, ale i moderních zdrojů.

Sestavování těchto dvou slovníků (do této doby vyskytující se pouze odděleně) inicioval Charles Muller již v roce 1986, neboť se během svého studia setkal s problematikou zahrnující nedostatek prací zabývajících se buddhismem a osvětlující odbornou terminologii v anglickém jazyce. Orientace slovníku byla nejprve k východoasijských zdrojům, a proto byl v průběhu prvních 15 let existence znám jako Slovník východní Asie buddhistických pojmů (DEABT). Od roku 2001 se slovník označuje jako Digitální slovník buddhismu (DDB).

  • Digital Dictionary of Buddhism [DDB]
  • CJKV-English Dictionary [CJKV-E]

Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Václav Trunec