Charakteristika: Přístup k bibliografickým záznamům vědeckých zdrojů v režimu Open Access.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: ISSN International Centre
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

ROAD volně zpřístupňuje část Registru ISSN identifikátorů (cca 1,7 milionů bibliografických záznamů). Jde o zdroje s přiřazeným číslem ISSN - časopisy, konferenční materiály, vědecké repozitáře. Záznamy byly doplněny o popisná metadata sloužící pro vyhledávání.


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ